CHUK


Chuk Chutki Bowl 120ml 25pc

Rs. 70.00 Rs. 89.00 21% Ex GST Tax: Rs. 0.00

Chuk Chowpatty Plate No7 25pc

Rs. 100.00 Rs. 129.00 22% Ex GST Tax: Rs. 0.00

Chuk Chattori Bowl 250ml 25pc

Rs. 95.00 Rs. 119.00 20% Ex GST Tax: Rs. 0.00

Chuk Chaska Plate No10 25pc

Rs. 200.00 Rs. 249.00 20% Ex GST Tax: Rs. 0.00

Chuk Combo Tray 25pc

Rs. 200.00 Rs. 249.00 20% Ex GST Tax: Rs. 0.00

© 2000-2019 All Rights Reserved at Yashraj software Pvt. Ltd.